1: Å forstå tekster i en kulturhistorisk sammenheng

Kapittelåpner 1 Chino Otsuka, "Imagine Finding Me 1982 and 2005, Paris, France"

Vurder og diskuter

Nettressurser