Gule knuter
Knuter Flickr / Justin Henry

Skriv riktig på bokmål og nynorsk

 

Språket er menneskenes viktigste kommunikasjonmiddel. Grammatikken viser oss hvordan et språk er bygd opp, og hvilke regler som gjelder når vi bruker det. På sidene knyttet til "Skriv bedre på bokmål og nynorsk" finner du øvingsoppgaver knyttet til noen av de sidene ved grammatikken som du har mest bruk for i arbeidet med norskfaget.

Nettressurser