Skolegutter
Kate Farquharson / Flickr / CC

Språkregler

Når vi bruker språket, følger vi regler som vi ikke alltid er oss bevisst. Særlig når vi skriver, blir brudd mot språkreglene tydelige, og av og til kan de være med på å forstyrre kommunikasjonen. Kjenner vi språkreglene, kan det hjelpe oss til å skrive tekster der leseren oppfatter innholdet på samme måte som oss selv. Når du går inn på oppgavene i dette kapitlet, kan du øve på tegnsetting, riktig ordvalg og særskriving eller sammenskriving.