Turkis knute
Knuter flickr / Dana

Skriv: Analyse av episk tekst: "Liten knute"

Skriv en sammenhengende tekstanalyse med utgangspunkt i det du har kommet fram til i spørsmålene til novellen. 

  • Skriv gjerne innledningen til slutt; da er det ofte lettere å se den generelle tematikken.
  • Lag en temasetning til hvert avsnitt. Denne setningen bør inneholde det/de trekkene ved teksten som du skal utdype i avsnittet. F.eks. «Tekstutdraget har flere sentrale språklige virkemidler.» Da er det naturlig å fortsette å skrive om de ulike virkemidlene du finner i teksten.
  • Hvis avsnittene i hoveddelen blir for korte, kan du slå sammen to avsnitt til ett. Men pass på at avsnittet har en naturlig tematisk sammenheng; temasetningen bør gjenspeile det avsnittet skal ta for seg, og gode tekstbindere lager en god sammenheng.