17. mai
Arild Finne Nybø / flickr / CC

Skriv: Retorisk analyse av "Norge, mitt Norge"

Denne retoriske analysen av Karl Ove Knausgårds tekst "Norge, mitt Norge", er basert på punktene du finner i kapittel 11 om retorikk. Teksten finner du på s. 493 i Moment Vg2

Før du går i gang med å bruke skrivestøtten under anbefales det å lese teksten og fylle ut to-kolonnenotatet for retorisk analyse som du finner her på nettstedet under 11: Retorikk. 

Vi forslår her å strukturere teksten i fem avsnitt hvor vi gjør rede for situasjon og retorisk situasjon i første avsnitt, analyserer formål og etos i neste og hvor vi til slutt ser på forholdet mellom logos og patos. Husk at dette kun er et forslag - du kan fint strukturere teksten din på en annen måte. Det er imidlertid lurt å presentere situasjonen og den retoriske situasjonen tidlig i analysen, siden denne er avgjørende for at teksten du skal analysere i det hele tatt ble skrevet.