Analyse av episk tekst: "Liten knute"

Les novellen "Liten knute" av Gunnhild Øyehaug på side 392 i Moment VG2. Svar så på spørsmålene under. Svarene på spørsmålene kan du senere bruke som utgangspunkt for å skrive en analyse av novellen. For å skrive analysen kan du bruke skrivestøtteverkøyet du finner på forsiden til dette kapittelet. 

Gule knuter Flickr / Justin Henry

 

  1. Fortellerstemme: Hva slags forteller og synsvinkel har teksten? Gi en begrunnelse.
  2. Personkarakteristikk: Hvilke personer er med i teksten, og hvordan vil du beskrive dem? (Hvilke positive/negative egenskaper har de?)
  3. Komposisjon (oppbygning): Hvor mange deler vil du dele teksten inn i, og har disse delene fellestrekk? I Så fall, hvilke? Kan tekstens komposisjon minne om en annen episk sjanger? Hvilken effekt skaper dette i teksten?
  4. Språklig virkemiddel: Finner du eksempler på setninger som gjentas i teksten? Hvilken funksjon vil du si dette virkemiddelet har?
  5. Språklig virkemiddel: Hvis navlestrengen ikke skal forstås konkret, men som et bilde, hva er den da et bilde på? Hva kaller vi et slikt bilde?
  6. Språklig virkemiddel: Kan hele teksten leses som et bilde på noe annet/noe mer? Hva kaller vi et slikt bilde?
  7. Hva legger du generelt i tittelordet «knute»? Hvordan forstår du ordet ut ifra teksten? Vil du si at ordet fungerer som et språklig bilde?
  8. Hva vil du si er tekstens tema? (Formuler først ett eller to ord – utdyp deretter disse ordene.)