Kong Oidipus

Det gamle sagnet om Oidipus som dreper sin far og gifter seg med sin mor, er kanskje mest kjent gjennom verket skrevet av den greske antikkens store tragediedikter, Sofokles. For klassisismens tragediediktere var tragediene fra den greske antikken idealet. 

Oidipus og sfinksen Oidipus og sfinksen. Motiv fra gresk vase. Wikimedia Commons. Oidipus er kongelig, rettskaffen og modig, men han styrtes i elendighet på grunn av en tragisk feil. Etter at kongen i landet blir drept, rammes kongeriket av elendighet. Oidipus, som har giftet seg med enkedronningen, lover å straffe morderen. Det publikum vet, er at Oidipus selv er skyld i elendigheten, og uten å ane det jakter seg selv. Stykkets fryktelige øyeblikk er nå han innser dette. Han har ikke bare drept sin far, men også giftet seg med sin mor.

Dette gamle greske sagnet ble også behandlet i tragediene til flere av antikkens diktere, som Aiskhylos og Evripides. Mer overraskende er det kanskje av vi finner en lignende historie i et samisk sagn. Sagnet "Gutten som giftet seg med mora si" kan du lese i vedlegget øverst på siden. 

Les det samiske sagnet og artikkelen på Store norske leksikon om Oidipus. Hvilke likheter og forskjeller kan du finne i disse to sagnene?

 

 

 

Nettressurser