Forslag til retorisk analyse av debattinnlegg

I vedleggene øverst til høyre finner du tre tekster, en kronikk av Vegard Bruun Wyller, et debattinnlegg av Ole Frithjof Norheim og en retorisk analyse av disse to tekstene. Den retoriske analysen er skrevet av en av forfatterne av Moment VG2. Dette er en noe lengre tekst enn man forventer av en vanlig skoleoppgave. I analysen kommer forfatteren inn på en rekke momenter du kan fokusere på i en retorisk analyse. Formålet med dette er at du skal lære om en rekke mulige innfallsvinkler du kan bruke når du selv skal skrive retorisk analyse.

Før du leser:

 • Nærles tekstene av Wyller og Norheim. Formuler hovedsyn og noen særtrekk ved tekstenes språk og innhold.
 • Vil du si at det er patos eller logos som dominerer i tekstene? Er det store forskjeller mellom bruk av patos og logos i tekstene?
 • Fremstår forfatterne som troverdige (har de for eksempel greie på saken de skriver?)

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie Helse- og omsorgsminister, Bent Høie. Helse- og omsorgsdepartementet

Svar på følgende oppgaver etter du har lest den retoriske analysen:

 1. Den første teksten omtaler et av utvalgets forslag som «kynisk og aldersdiskriminerende». Hvorfor?
 2. Er det påstander i den første teksten som den andre teksten ikke besvarer eller besvarer i mindre grad? Hvis ja: Hvorfor ikke?
 3. Hvor representative er overskriftene for innholdet i tekstene? Hvorfor er de valgt? Kan de analyseres med de retoriske appellformene? Inneholder de språklige virkemidler?
 4. Hva er i retorikk en tales fortelling? Har innleggene en fortelling?
 5. Følger forfatterne Afthonios’ krav til godt språk?
 6. I følge Norheim mener Wyller at helsevesenet ikke trenger å prioritere. Hvilken fordel har Norheim av å hevde dette, og har han rett i sin påstand (det vil si: Gjengir han Wyller riktig)?
 7. En retorisk analyse handler ikke først og fremst om å kåre en vinner eller si seg enig eller uenig med en taler – men om å vise hvorfor en tale er utformet på en bestemt måte. Hvis du likevel skulle vurdere innleggene ut fra argumentenes holdbarhet, hvilket innlegg synes du er best, og hvilket er du mest enig med?
 8. Gjør en retorisk analyse av en tekst du velger selv. Bruk for eksempel tekstsamlingen i Moment VG2 eller debattsidene til en avis.

Nettressurser