Dorothe Engelbretsdatter og Erlend O. Nødtvedt

Erlend O. Nødtevdt (f. 1984) er en norsk dikter, født og oppvokst i Bergen. I sin diktning har han hentet inspirasjon fra Hordalands natur, Bergens historie og kultur, tidligere diktere og myter og folkediktning. I samlingen Bergens Beskrivelse er det særlig Bergens historie og byens forfattere og diktere, som Absalon Beyer og Dorothe Engelbretsdatter, han er i dialog med i diktene sine. 

 

 

Kobberstikk fra Bergen 1641 Kobberstikk fra Bergen 1641 / Matthaus Merian

I de vedlagte dokumentene finner du et lengre utdrag fra "Cap. 4 Jenter fra Bergen" fra Bergens Beskrivelse. Det andre dokumentet inneholder utdrag fra Nødtvedts dikt og Engelbretsdatters salme side ved side, slik at det blir lettere å sammenligne dem.

Oppgave:

 

  • Forsøk kort å gjengi innholdet i diktet av Nødtvedt
  • Sammenlign ord, innhold, ortografi og rimmønster i diktet av Nødtvedt fra Bergens Beskrivelse og salmen "Naar du O! Herre tucter mig" av Dorothe Engelbretsdatter på s. 406 i Moment Vg2

Nettressurser