"Vaaren" av Aasmund Olavsson Vinje

Vinjes dikt er skrevet i med et fast rimmønter med parrim gjennom hele teksten. Vinje har i tillegg brukt et tradisjonelt versemål her, nemlig heksameteret. Det vil si at alle diktets verselinjer har seks tekster, altså seks trykktunge stavelser. Her har vi markert de trykktunge stavelsene med fet skrift i de to første verselinjene av diktet. Førsøk å klappe takten til hele diktet. 

Enno ei Gong fekk eg Vetren at sjaa for Vaaren at ma;
Heggen med Tre, som der Blomar var paa, eg atter saag bløma.

Heksameteret ble blant annet benyttet i eposene av Homer, Illiaden og Odysseen fra den greske antikken. 

Våren Abelke / pixabay / Public domain

Nettressurser