Adjektiv

Adjektiv forteller om egenskapene til substantiv. De kan for eksempel uttrykke størrelse (stor, liten),  form (rund, flat), farge (rød, gul), smak (sur, søt) og sinnstilstand (sint, lykkelig). Mange adjektiv beskriver objektive egenskaper: rund, firkantet, høy, kald. Andre har en mer vurderende karakter: vakker, snill, hyggelig, uforskammet. I blant kan adjektiv som i utgangspunktet er objektivt beskrivende, også uttrykke en vurdering: Det er en søt jente. Han fikk et skarpt svar. De fikk en kjølig mottakelse.

Bøyning

Bøyning i kjønn og tall

Et typisk trekk ved adjektiv er at de kan bøyes i kjønn og tall: en spesiell funksjon, et spesielt forhold, spesielle problemer.

 

Gradbøyning

De aller fleste adjektiv kan gradbøyes i positiv, komparativ og superlativ: sterk - sterkere - sterkest, typisk - mer typisk - mest typisk. Noen adjektiv uttrykker en permanent tilstand, og de blir normalt ikke gradbøyd: død, gratis, ugift.

Positiv uttrykker en uspesifisert eller nøytral grad, komparativ en sterkere grad og superlativ den sterkeste graden.

De fleste korte adjektiv blir bøyd med endelsene -ere og -estflink - flinkere - flinkest

Andre adjektiv bøyer vi med mer og mest.

. De viktigste gruppene er:

  • Adjektiv som er dannet av presens partisipp eller perfektum partisipp: smilende - mer smilende - mest smilende, opptatt - mer opptatt - mest opptatt
  • Adjektiv som slutter på -sk og har mer enn én stavelse: innbilsk - mer innbilsk - mest innbilsk
  • Adjektiv som slutter på -et: firkantet - mer firkantet - mest firkantet

For mange adjektiv kan vi velge mellom de to bøyningsmåtene, og det er en tendens til at mer og mest nå øker i bruk: lat - latere/mer lat - latest/mest lat. Ofte er det slik at mange velger bøyning med -ere og -est når adjektivet står foran et substantiv: De fikk et friere liv etter at de flyttet. Er adjektivet brukt som predikativ eller adverbial, er  det en tendens til å benytte mer og mest: Etter at de flyttet, ble livet deres mer fritt.

 

Funksjon

Adjektiv kan blant annet brukes som

  • predikativ: Han ble ferdig i tide.
  • foranstilt ledd i substantivfraser: en spennede bok
  • etterstilt ledd i substantivfraser: en buss tom for folk
  • ledd i adjektivfraser: veldig seint
  • adverbial: Han sang pent.
  • subjekt, objekt og utfylling til preposisjon når adjektivet står i intetkjønnsform. Det gjelder særlig fargeadjektiv: Grått er flott! Han stemmer blått. Hun gikk på rødt.