Begrepsbank

Under ser du et eksempel på en begrepsbank for en tekst som skal handle om talespråk. Vi har delt ordene mellom tre ordklasser, substantiv, verb og adjektiv. Å bruke en slik begrepsbank kan bidra til du skriver tekster med et mer presist og variert språk.

Substantiv

Verb

Adjektiv

Dialekter

Snakke

Vestnorsk

Målmerker

Variere

Østnorsk

Klassifisering

Sortere

Trøndersk

Kultur

Dele inn

Nordnorsk

Identitet

Normere

Vanskelig

Talemål

Registrere

Uforståelige

Språk

Høre

Lettfattelig

 

Ta gjerne en felles idemyldring i klassen i forkant av en skriveoppgave om et felles tema. Pass på å definere begreper som er ukjente. Oppe til høyre finner du et tomt skjema du kan fylle ut selv.