Heksebrenning i Norge: Saken mot Anne Pedersdotter

Anne Pedersdotter ble brent på bål i Bergen i år 1590, dømt for trolldom. Saken mot Anne er en av de mest kjente heksebrenningssakene vi har hatt i Norge, ettersom rettsprosessen ble protokollført og dommen nedskrevet. Hun var gift med humanisten og forfatteren Absalon Pedersson Beyer.

 

Heksesteinen 1 Heksesteinen i Bergen med inskripsjonen "350 bålofre for justismord 1550-1700" Saken mot Anne Pedersdotter har gitt opphav til mange kunstneriske uttrykk, både gjennom teater, film, opera og roman. Det første dramaet ble skrevet av Hans Wiers-jenssen (1866-1925), en norsk forfatter og teatermann. Dramaet er i fire akter og forholder seg noe fritt til den faktiske historien. Det ble uroppført ved Nationaltheatret i Oslo i 1908. I 1926 ble det i New York og London oppført en engelsk teaterversjon av Anne Pedersdotter, skrevet av John Masefield, en britisk poet og forfatter. Den danske filmsklaperen Carl Theodor Dreyer filmatiserte Wiers-Jenssens drama i 1943, med tittelen Vredens dag, og i 1971 ble en operaversjon av dramaet uroppført ved Den Norske Opera i Oslo. Operaen var skrevet av den norske komponisten Edvard Fliflet Bræin, med tekst av Hans Kristiansen. I 1977 utkom romanen Skjærsild av Vera Henriksen, der flere av motivene er hentet fra saken mot Anne.

Nils Gilje, professor i filosifi ved Universitetet i Bergen, har skrevet bok om Absalon Pederssøn Beyer og Anne Pedersdotter. I vedlegget kan du lese et utdrag fra boka hans, Heksen og humanisten, hvor et av vitnemålene mot Pedersdotter blir beskrevet. I vedlegget finner du også oppgaver til teksten. 

Nettressurser