Ivar Aasen og tobakken

På kapittelforsiden til kapittel 8, og på bildet under, ser du notatene til Ivar Aasen, skrevet på tobakkspapir. På side 203 i Moment Vg2, og på det andre bildet under, kan du se en reklame for Tidemanns Tobak hvor Ivar Aasen er avbildet. Reklamen er et godt eksempel på den kulturhistoriske perioden den tilhører. I Norge har reklame for tobakk vært forbudt siden 1975. Før den tid var det ikke uvanlig å se kjente mennesker i reklamer for ulike tobakksprodukter. Hvilke merkevarer ser du kjente mennesker reklamere for i dag?