Eksempel på analyse av "Afften Psalme" av Dorothe Engelbretsdatter (korttekst)

Kortsvaroppgaver har du kanskje skrevet selv. På eksamen i Vg3 vil en av oppgavene være en kortsvarsoppgave, så det er derfor en teksttype det er lurt å kjenne til og øve på.

Vedlagt finner du et eksempel på en kortsvarsoppgave hvor "Afften Psalme" av Dorothe Engelbretsdatter analyseres. Les gjerne salmen i sin helhet før du ser på analysen. Teksten er skrevet av en lærer, og er nok noe mer avansert enn det forventes at en elevtekst skal være. Eksempelet kan likevel være en nyttig modell for hvordan du selv kan løse lignenede oppgaver. I vedlegger av finner du analysen i spalten til høyre, mens i spalten til venstre finner du kommentarer og forklaringer.