Rimmønster

I mange av diktene i tekstsamlingen blir du bedt om å definere rimmønstrene i diktene. Rimmønsteret i et dikt styres som regel av enderimet i verselinjene. 

Fotografi av trapp med rekkverk som danner spiraler Brad Hammonds / flickr / CC Enderimet utgjør siste stavelse i siste ord i en verselinje + siste stavelse i siste ord i en annen verselinje i samme strofe. I dikt med fast rimmønster vil sammensetningen av enderim i hver strofe være lik. La oss se på et utvalg rimmønstre med eksempler:

Parrim: AABB

Enno ei Gong fekk eg Vetren at sjaa for Vaaren at røma;
Heggen med Tre, som der Blomar var paa, eg atter saag bløma.
Enno ei Gong fekk eg Isen at sjaa frå Landet at fljota,
Snjoen at braana og Fossen i Aa at fyssa og brjota.
(Aasmund Olavsson Vinje, 1860)

Kryssrim: ABAB

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem
furet, vejrbidt over vandet
med de tusen hjem.
(Bjørnstjerne Bjørnson, 1859)

Balladerim: xAxA

Bendik ri åt Sølondo,
ville han skòa møy;
han var kje lagje til att’e koma,
difyr so laut han døy.
(Folketone)

Kiastisk rim: ABBA

O, som en Yngling blussende og kjæk,
skal Ætten voxe bag de høie Fjelde,
naar mangen Jette synker hen af Ælde,
der nu staaer rank og truende og fræk. 
(Johan Sebastian Welhaven, 1834)

Tiraderim: AAAA

Her ligger Lieut'nant Stabel,
O vev, heel miserabel
I Veiret med sin Snabel
Og er ei nu capabel
At bruge meer sin Sabel
Som var ham meest aimabel
Næst Brendeviin og Fabel.
(Johan Herman Wessel, 1862)

Shakespearsonetten: abab cdcd efef gg

Der fløi en Fugl over Granehei,
som synger forglemte Sange;
den lokked mig bort fra slagen Vei
og ind paa skyggede Gange.
Jeg kom til skjulte Kilder og Kjern,
hvor Elgene Tørsten slukke;
men Fuglesangen lød endnu fjern
som Nyn mellem Vindens Sukke:
    Tirilil Tove,
langt, langt bort i Skove!
(Johan Sebastian Welhaven, 1860)

Terza rimaABA - BCB - CDC - DED - EFE

O WILD West Wind, thou breath of Autumn's being—
Thou from whose unseen presence the leaves dead
Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing,
Yellow, and black, and pale, and hectic red,
Pestilence-stricken multitudes!—O thou
Who chariotest to their dark wintry bed
The wingèd seeds, where they lie cold and low,
Each like a corpse within its grave, until
Thine azure sister of the Spring shall blow
Her clarion o'er the dreaming earth, and fill
(Driving sweet buds like flocks to feed in air)
With living hues and odours plain and hill—
Wild Spirit, which art moving everywhere—
Destroyer and Preserver—hear, O hear!
(P. B. Shelley, 1819) Terza rima går ned til nest siste verselinje og avslutter med et parrim.)
  

I noen dikt er vil allitteraterasjon og assonans være en sentral del av rimmønsteret i diktet. Diktene fra den eldre Edda er eksempler på dikt uten endrim, men med fast bruk av allitterasjon. 

Du kan lese om versemålet i eddadiktene under 2: Middelalder her på nettstedet.

 

Rimmønster er en del av læren som kalles metrikk. Metrikken omfatter i tillegg diktets øvrige rytme. I norsk og andre germanske språk vil rytmen i diktet formes av hvordan trykktunge og trykklette stavelser kombineres. For romanske språk som italiensk og fransk, vil rytmen i diktet formes av korte og lange stavelser. 

Nettressurser