Preposisjoner

Preposisjoner er ubøyde ord som i,, til, over, under. Preposisjoner danner kjerne i en preposisjonsfrase. Utfyllingen til preposisjonen er vanligvis substantiv eller pronomen: i bilen, til ham. Preposisjonsfraser er som regel utfylling til verb, substantiv, adjektiv eller pronomen.

Preposisjonsfrase som adledd til verb: De gikk til bilen. Her er til bilen en utfylling til verbet gikk.

Preposisjonsfrase som adledd til substantiv: Melodien til sangen er komponert av Edvard Grieg. Her er til sangen en utfylling til substantivet melodien.

Preposisjonsfrase som adledd til adjektiv: Hun er flink i matematikk. Her er i matematikk en utfylling til adjektivet flink.

Preposisjonsfrase som adledd til pronomen: Vi må hjelpe dem med det største behovet. Her er med det største behovet en utfylling til pronomenet dem.