Monsterøglene
Forsiden til en av de anmeldte bøkene. llustratør: Esther van Hulsen

Analyse av bokanmeldelse - del 2 av 2

Under finner du en barnebokanmeldelse av tre barnebøker, skrevet av Marie L. Kleve for forskningsmagasinet Apollon. Hak av i boksene til høyre og se ulike virkemidler og struktur markert i teksten. Teksten er fordelt over to sider, og her finner du første del av teksten.

Etter du har lest anmeldelsen, vurder og diskuter

- om anmelderen gir gode begrunnelser for sine vurderinger

- om beskrivelsene gir deg som leser et inntrykk av hvordan bøkene er

- hvem målgruppen for anmeldelsen kan være

Finn gjerne eksempler fra teksten. 

Tekstanalyse

Vis i teksten